Toto britské zámořské území se rozkládá v Atlantském oceánu a je tvořeno odlehlými ostrovy hornatého původu.


Obecné informace
Toto britské zámořské území se rozkládá v Atlantském oceánu a je tvořeno odlehlými ostrovy hornatého původu. Hlavním ostrovem je Pepys, který je pokrytý horami a ledovci. Je zde 11 vrcholů, z nichž je nejvyšší Mount Paget, který měří 2394 metrů. Až 700 kilometrů jihovýchodně od Jižní Georgie se rozkládají Sandwichovy ostrovy. Těchto 11 ostrovů má vulkanický původ a stále se zde nacházejí aktivní sopky. Třemi největšími ostrovy jsou Sanders Island, Montagu a Bristol. Na Montagu se nachází nejvyšší vrchol souostroví - Mount Belinda, který měří 1370 metrů. Ostrovy nejsou obydlené, jsou zde pouze meterologické stanice. V hlubinách nedaleko ostrovů se nachází podmořská sopka Protector Shoal. Hlavním městem je Grytviken.

Historie
Jako první se na ostrově Jižní Georgie vylodil James Cook, který jej pojmenoval po králi Jiřím III. a prohlásil ho britským územím. Ostrov poté sloužil jako základny pro lovce tuleňů a velrybářských lodí. Následně zde byly zřízeny velrybářské stanice. Roku 1905 zde byla postavena argentinská meterologický stanice a později správní středisko King Edward Point. Argentinci obsadili ostrov v roce 1982, a tím dali podnět k Falklandské válce. Po dvou měsících válčení se ostrov stal opět územím Britů. Od roku 1985 je ostrov samostatným závislým teritoriem Velké Británie.
Jižní Sandwichovy ostrovy byly také objeveny Jamesem Cookem v roce 1745 a pojménovány byly po hraběti ze Sandwiche. V roce 1908 byly ostrovy připojeny k dalším britským antarktickým državám. Argentina se nechtěla vzdát nároků i na tyto ostrovy, a proto je v roce 1938 prohlásila svým územím. V roce 1956 zde vybudovala námořní základnu, která byla v roce 1982 po Falklandské válce zrušena.

Ekonomika
Protože na ostrovech nežijí žádní lidé, není zde ekonomická aktivita. Finanční prostředky se získávají zejména z turistických poplatků za přistání na ostrovech, rybolovu a poštovních známek.

Flora a fauna
Na Jižní Georgii je možné vidět tučňáky patagonské, lachtany, rypouše sloní, albatrosy, chaluhy, buřňáky a další ptactvo.
Na Sandwichových ostrovech jsou k vidění například albatrosi, buřňáci sněžní, tučňáci oslí, rypouši či lachtani.

Podnebí
V Jižní Georgii i na Sandwichových ostrovech je drské a chladné podnebí. Mezi létem a zimou nejsou výrazné teplotní rozdíly. Jsou zde zároveň časté dešťové a sněhové přeháňky.

Plavby Jižní Georgia