Falkland Islands - South Georgia - Antarctica (m/v Ortelius)

Oceanwide Expeditions

Loď:    m/v Ortelius

Délka:   21 denní plavba

Doprava:      vlastní

Strava:      plná penze

Cena od 337 000 Kč

Cena zahrnuje

 • plavbu dle uvedeného itineráře
 • ubytování na palubě lodě Ortelius ve vybrané kabině
 • stravování na palubě formou plné penze (čaj, káva, voda)
 • exkurze na pevninu včetně plaveb na zodiacích
 • zdarma zapůjčení vysokých gumových bot na vyloďování a sněžnic
 • odborné přednášky na palubě
 • transfer zavazadla na loď z určeného místa
 • skupinový transfer přístav - letiště na konci plavby
 • přístavní taxy
 • pojištění organizátora plavby proti úpadku
 • podrobný předjezdový manuál

Cena nezahrnuje

 • doprava do/z místa nalodění, transfery, případný nocleh před/po plavbě
 • v ceně dále není zahrnuto: telefonní a internetové služby, praní prádla, alkohlické i nalkoholické nápoje na baru
 • komplexní cestovní pojištění
 • příplatek za jednolůžkový pokoj (1,7x základní ceny), v případě sdílení kabiny není nutné platit single příplatek ( Twin, Triple a Qudruple kabiny)
 • obvyklé spropitné na konci plavby pro stevardy a další obsluhující personál na palubě (pokyny budou poskytnuty)

Slevy

 • děti do 16 let sleva 40% v kabině s dvěma dospělými osobami ( Superior a Triple)
 • 5% sleva pro klienty na druhé a další plavbě

Výlety

 • Fakultativní výlety je možné rezervovat před odjezdem dle nabídky u konkrétní plavby.
Den 1 - Puerto Madryn
Odpoledne vyplujete z Puerto Madryn a vaše příď zamíří k Falklandským ostrovům. Golfo Nuevo je proslulé tím, že sem zavítají velryby jižní, takže máte velkou šanci, že jednu z nich spatříte, až poplujete směrem k otevřenému oceánu.

Den 2 - 3 - Plavba na Falklandy
Přestože jste nyní na moři, málokdy zde zažijete osamělou chvíli. Několik druhů ptáků následuje loď na jihovýchod, například albatrosi, buřňáci, střihavka a potápky.

Den 4 - Falklandy
Falklandské ostrovy nabízejí množství volně žijících živočichů, ke kterým se lze snadno přiblížit, i když vždy doporučujeme opatrnost. Tyto ostrovy jsou do značné míry neznámým skvostem, dějištěm války mezi Velkou Británií a Argentinou v roce 1982. Žijí zde nejen různé druhy ptáků, ale je velká šance, že v okolních vodách uvidíte delfíny Pealeovy i Commersonovy.

Během tohoto úseku plavby můžete navštívit následující místa:

Steeple Jason - Steeple Jason je domovem největší kolonie albatrosů černohnědých na světě (zhruba 113 000 jedinců) a je to divoký a zřídka navštěvovaný ostrov bičovaný větrem a vlnami. Cestu sem určuje počasí a vlnobití.

Ostrov mršin - navzdory svému názvu je tento ostrov příjemně prostý hlodavců, a tudíž bohatý na ptactvo a mnoho endemických druhů. Žije zde vše od hnízdících tučňáků magellanských a žentourů až po četné bahňáky a vrubozobé ptáky (včetně kvíčal Cobbových a brkoslavů).

Ostrov Saunders - Na ostrově Saunders můžete pozorovat albatrosa černohnědého a jeho někdy neohrabaná přistání, dále hnízdící tučňáky císařské a tučňáky skalní. Vyskytují se zde také tučňáci královští, tučňáci magellanští a gentoové.

Den 5 - Falklandy
Hlavní město Falkland a centrum jejich kultury Port Stanley má kouzlo viktoriánské éry: najdete zde barevné domy, udržované zahrady a hospůdky v anglickém stylu. V okolí si můžete prohlédnout několik stoletých kliperů, němých svědků útrap námořníků 19. století. Za návštěvu stojí také malé, ale zajímavé muzeum, které se věnuje počátkům osídlení až po válku o Falklandy. V Port Stanley žije přibližně 2100 obyvatel. Vstup do muzea je v ceně.

Den 6 - 7 - Plavba do Jižní Georgie
Na cestě do Jižní Georgie nyní překonáte antarktickou konvergenci. Během několika hodin se výrazně ochladí a díky srážejícím se vodním sloupcům vystoupí na hladinu moře výživná voda. Tento jev přiláká do blízkosti lodi množství mořských ptáků, včetně několika druhů albatrosů, střihavek, buřňáků, prion a chaluh.

Den 8 - 11 - Jižní Georgie
Dnes dorazíte na první místo aktivity na Jižní Georgii. Mějte prosím na paměti, že povětrnostní podmínky v této oblasti mohou být náročné a do značné míry diktují program.

Mezi místa, která můžete navštívit, patří např:

Salisbury Plain, St. Andrews Bay, Gold Harbour - na těchto místech se nacházejí nejen tři největší kolonie tučňáků královských v Jižní Georgii, ale také tři největší světové pláže pro rozmnožování tuleňů jižních. Pouze v tomto ročním období vrcholí jejich rozmnožovací cyklus. Sledujte čtyřtunové býky, kteří neustále bdí (a občas se perou) nad teritorii, kde desítky samic právě porodily nebo se chystají porodit. V období rozmnožování (prosinec - leden) zde můžete spatřit také značné množství lachtanů antarktických.

Zátoka Fortuna - Nádherná výplavová rovina z ledovce Fortuna je domovem velkého počtu tučňáků královských a tuleňů. Zde můžete mít také možnost sledovat poslední úsek Shackletonovy cesty do opuštěné velrybářské vesnice Stromness. Tato cesta protíná horský průsmyk za Shackletonovým vodopádem, a protože je terén zčásti bažinatý, připravte se na překonání několika malých potoků.

Grytviken - V této opuštěné velrybářské stanici se po ulicích procházejí tučňáci královští a tuleni sloní se povalují, jako by jim to tu patřilo - protože jim to tu v podstatě patří. Možná si zde prohlédnete Muzeum Jižní Georgie a také Shackletonův hrob.

Odpoledne 11. dne se v závislosti na podmínkách vydáme na plavbu na jih směrem k Jižním Orknejským ostrovům.

Den 12 - Plavba na Antarktický poloostrov
Na této trase se může vyskytovat mořský led a na okraji ledu by se k ostatním mořským ptákům, kteří následují loď na jih, mohly připojit některé jižní polární chaluhy a buřňáky sněžné.

Den 13 - Jižní Orkneje
V závislosti na podmínkách můžete navštívit základnu Orcadas, argentinskou vědeckou stanici na ostrově Laurie v souostroví Jižní Orkneje. Zdejší personál vám ochotně ukáže své zařízení, odkud se můžete kochat rozsáhlými výhledy na okolní ledovce. Pokud návštěva není možná, můžete místo toho přistát v zátoce Shingle Cove na ostrově Signy.

Den 14 - 15 - Plavba na Antarktický poloostrov
Obrovské ledovce a slušná šance na pozorování velryb plejtváků zajistí, že na této poslední plavbě na jih nebude nikdy nuda. Také zde máte největší šanci spatřit antarktické buřňáky. V závislosti na podmínkách chceme zahájit aktivity odpoledne 15. dne.

Den 16 - 18 - Plavba podél Antarktického poloostrova
Pokud to ledové podmínky dovolí, vplujete nyní do Weddellova moře. Zde kolosální tabulové ledovce ohlašují váš příjezd na východní stranu Antarktického poloostrova. Možnou zastávkou je ostrov Paulet s početnou populací tučňáků Adélie. Můžete také navštívit Brown Bluff, který se nachází v ledovci sevřeném Antarktickém zálivu, kde byste mohli mít příležitost vkročit na samotný antarktický kontinent.

Pokud nebudou příznivé podmínky pro vstup do Weddellova moře z východu, loď nabere kurz ke Slonímu ostrovu a zamíří do Bransfieldova průlivu mezi Jižními Shetlandami a Antarktickým poloostrovem.

Sopečné ostrovy Jižních Shetland jsou větrné a často zahalené v mlze, ale přesto nabízejí mnoho jemných potěšení. Žije zde široká škála rostlin (mechy, lišejníky, kvetoucí trávy) a živočichů (tučňáci gentoo, tučňáci kranasové, jižní obří buřňáci).

Na ostrově Half Moon Island tučňáci žlutolící a tuleni Weddellovi často vylézají na pláž poblíž základny Cámara, argentinské vědecké výzkumné stanice.

Na ostrově Deception Island se loď propadá Neptunovými měchy do zatopené kaldery. Zde se nachází opuštěná velrybářská stanice a tisíce buřňáků kapských. Spatřit lze také řadu racků chaluhových, chaluh hnědých, chaluh jižních a rybáků antarktických. V troskách velrybářské stanice ve Whalers Bay hnízdí také buřňák Wilsonův a buřňák černohlavý. Alternativně se můžete zúčastnit aktivit v blízkosti Telefon Bay, dále uvnitř kaldery.

Tato prodloužená plavba vám dává možnost plout ještě dále po ledovém pobřeží západního Antarktického poloostrova. Je zde několik příležitostí k velkým přistáním, při nichž můžete vkročit na antarktický kontinent, obklopený impozantní krajinou vysokohorských vrcholů a mamutích ledovců tlejících na úrovni moře. Často jsou zde k vidění tučňáci gentoo, tuleni leopardí, tuleni Weddellovi, keporkaci a plejtváci.

Dechberoucí scenérie pokračují v Bransfieldově průlivu, a pokud to podmínky dovolí, i dále na jih v Gerlachovském průlivu. Podmínky v Drakeově průlivu určují přesný čas odjezdu.

Den 19 - 20 - Plavba do Ushuaie
Naše zpáteční plavba zdaleka není osamělá. Při plavbě přes Drakeův průliv vás opět přivítá obrovské množství mořských ptáků, které si pamatujeme z průjezdu na jih. Nyní se vám však zdají být o něco známější a vy jim.

Den 21 - Ushuaia
Dorazíte a vylodíte se v Ushuaie, která je obecně považována za nejjižnější město na světě. Nachází se na souostroví Ohňová země, kterému se přezdívá "konec světa". Ale i přes tuto zastávku s vámi bohatství vzpomínek, které jste si na antarktické expedici vytvořili, bude cestovat všude, kde vás čeká další dobrodružství.

Stravování: plná penze

Během celé plavby je zajištěna plná penze včetně nápojů (káva,čaj, voda). Ostatní nápoje alkoholické i nalkoholické je možné zakoupit v baru.

Doprava: vlastní

Na přání klienta zajistíme leteckou dopravu do místa nalodění a případně ubytování nebo další program v destinaci.

Ubytování: loď

Loď M/V Ortelius byla postavena ve Gdaňsku v Polsku v roce 1989 s názvem "Marina Svetaeva". Sloužila pro Ruskou akademii přírodních věd. Společnost Oceanwide Expeditions plavidlo přejmenovala na m/v Ortelius po holandském kartografovi - Abraham Ortelius (1527-1598), který první moderní světový atlas "Theatrum Orbis Terrarum v roce 1570. V té době byl atlas nejdražší knihou, která byla kdy vytištěna. Plavidlo má nejvyšší klasifikaci pro plavbu v ledových podmínkách UL1, ekvivalent třídy 1A. Je proto vhodné pro plavbu v pevném jednoročním ledu nebo volném víceletém ledu. Na lodi jsou prostorné otevřené paluby a velký můstek přístupný pasažérům. Ortelius nabízí příjemný hotelový standard se 2 restauracemi, barem/přednáškovou místností a saunou. Na palubě je 52 kabin, všechny se sociálním zařízením. Každá kabina má minimálně 2 okénka/okna. Poslední renovací prošlo plavidlo v roce 2019. K dispozici je10 nafukovacích člunů s motory 40HP k vyloění na pobřeží.

Více informací o lodi m/v Ortelius