Spitsbergen – Greenland – Jan Mayen - Spitsbergen (m/v Hondius)

Oceanwide Expeditions

Loď:    m/v Hondius

Délka:   16 denní plavba

Doprava:      vlastní

Strava:      plná penze

Cena od 197 840 Kč
-8% 213 915 Kč

Cena zahrnuje

 • plavbu dle uvedeného itineráře
 • ubytování na palubě lodě Hondius ve vybrané kabině
 • stravování na palubě formou plné penze (čaj, káva, voda)
 • exkurze na pevninu včetně plaveb na zodiacích
 • zdarma zapůjčení gumových holínek a sněžnic
 • odborné přednášky na palubě
 • transfer zavazadla na loď z určeného místa (Ushuaia)
 • přístavní taxy
 • pojištění organizátora plavby proti úpadku
 • podrobný předjezdový manuál
 • skupinový transfer přístav - letiště (Ushuaia)

Cena nezahrnuje

 • doprava do/z místa nalodění, transfery, případný nocleh před/po plavbě
 • v ceně dále není zahrnuto: telefonní a internetové služby, praní prádla, alkohlické i nalkoholické nápoje na baru
 • komplexní cestovní pojištění
 • příplatek za jednolůžkový pokoj (1,7x základní ceny), v případě sdílení kabiny není nutné platit single příplatek ( Twin, Triple a Qudruple kabiny)
 • obvyklé spropitné na konci plavby pro stevardy a další obsluhující personál na palubě (pokyny budou poskytnuty)

Slevy

 • děti do 16 let sleva 40% v kabině s dvěma dospělými osobami ( Superior a Triple)
 • 5% sleva pro klienty na druhé a další plavbě

Výlety

 • Fakultativní výlety je možné rezervovat před odjezdem dle nabídky u konkrétní plavby.
Den 1 - Longyearbyen
Přistanete v Longyearbyenu, správním středisku Špicberk, největšího ostrova souostroví Špicberky. Vychutnejte si procházku tímto bývalým hornickým městem, jehož farní kostel a Špicberské muzeum jsou fascinujícími atrakcemi. Přestože krajina působí stroze, bylo v ní zaznamenáno více než sto druhů rostlin. V podvečer loď vypluje z Isfjordenu, kde možná spatříte první plejtváka obrovského během své plavby.

Den 2 - Krossfjorden
Než zahájíme plavbu do Grónska, vplujeme do Krossfjordenu na hlavním ostrově Špicberky, kde budete proplouvat ohromujícími malebnými alpskými vrcholky hor, aktivními ledovci, dosud obydlenými koloniemi mořských ptáků a bohatou vegetací.

Den 3 - 4 - Plavba
V závislosti na podmínkách můžete nakonec před sebou spatřit rozeklaný okraj východogrónského mořského ledu. Dávejte zde pozor na velryby a migrující mořské ptáky.

Den 5 - Margrethedal
Když se přiblížíte ke Grónsku, můžete proplout mořským ledem do Fosterova zálivu a přistát v Margrethedalu, kde se na východní straně řeky nacházejí pozůstatky kultury Thule z doby před několika staletími. V nižších oblastech tundry u břehů žijí pižmoni. Odtud poplujete fjordem Kaiser Franz Josef, obklopeným vysokými horami a světlými vnitřními ledovými horami.

Den 6 - Fjord císaře Františka Josefa
Projedete kolem Teufelschloss (Ďáblův hrad), hory s vrstevnatou geologií. Na druhé straně fjordu se nachází Blomsterbugt (Květinová zátoka) a zamýšlené místo přistání. Odpoledne pokračujeme přes Antarktický záliv a přistáváme na ostrově Marie.

Den 7 - Blomsterdal
První polovinu dne strávíte v Blomsterdalu (Květinovém údolí) poblíž Antarctic Havn, místě, kde často spatříme skupiny pižmoňů. Další možností je Ørsted Dal s přistáním na mysu Seaforth.

Den 8 - Scoresby Sund
Dnes dorazíte do Scoresby Sund a poplujete podél zaledněného Volquart Boons Kyst. Můžete se také těšit na plavbu se zodiakem kolem jedné z ledovcových front spolu s návštěvou čedičových sloupů a ledových útvarů Vikingebugt. Odpoledním cílem je návštěva ostrova Danmark, kde najdete pozůstatky inuitské osady opuštěné přibližně před 200 lety.

Kruhové kamenné stanové kruhy označují letní domy, zatímco zimní domy lze spatřit blíže k malému mysu. Místa jsou dobře zachovalá, se snadno identifikovatelnými vchody, skrýšemi na maso chráněnými před medvědy a hrobovými místy. Večer pokračujete v plavbě bergami přeplněnými fjordy na západ.

Den 9 - Røde Ø
Cílem je plavba se zodiakem poblíž Røde Ø, jedné z nejcennějších ledovcových atrakcí na světě: Strohá modrobílá barva ledovců ostře vystupuje na pozadí rudých sedimentů. Odpoledne je v plánu plavba severní částí fjordu Røde s možností spatřit pižmoně a teplé pozdně letní listí.

Den 10 - Sydkap
Ráno narazíte na kolosální ledovce, některé vysoké přes 100 metrů (328 stop) a dlouhé více než kilometr (,62 míle). Většina z nich je na zemi, protože fjord je hluboký jen asi 400 metrů (1 312 stop). Poté přistanete poblíž Sydkapu, odkud je pěkný výhled na Hall Bredning a dobrá šance vidět arktické zajíce.

Den 11 - Plavba
Plujeme na východ ve studeném Východogrónském proudu a později v teplém Golfském proudu s množstvím mořských živočichů, když přecházíme z jednoho do druhého. Tento den na moři vám poskytne příležitost spatřit velryby a mořské ptáky.

Den 12 - Jan Mayen
Jan Mayen je strohý sopečný ostrov korunovaný zasněženým vrcholem hory Beerenberg. Ze svahů této impozantní sopky vysoké 2 300 metrů se do mrazivého moře vypínají rozlámané ledovce. S povolením norských úřadů můžete nyní navštívit meteorologickou stanici. Uprostřed hustých mechových porostů této drsné sopečné krajiny se můžete projít také k pozůstatkům holandské velrybářské stanice ze 17. století.

Den 13 - 14 - Plavba
Plujete na severovýchod směrem ke Špicberkům a hledáte velryby, tuleně a různé mořské ptáky, kteří se protínají na východ ke skalnatým okrajům kontinentálního šelfu západních Špicberků. Zde máte velkou šanci spatřit plejtváky a - v blízkosti ledovcových ústí zejícího špicberského fjordu - vynořující se plejtváky malé.

Den 15 - Bellsund
Dnes se ocitnete v Bellsundu, jednom z největších fjordů na Špicberkách. Díky oceánským proudům je tato oblast o něco teplejší než jiné oblasti souostroví, což se projevuje poměrně bujnou vegetací. Jsou zde vynikající příležitosti k poznávání historie i divoké přírody.

Jednou z možností je Ahlstrandhalvøya v ústí Van Keulenfjorden, kde se nacházejí hromady koster běluh. Tyto pozůstatky porážky velryb z 19. století jsou strašidelnou připomínkou důsledků bezuzdného vykořisťování. Běluhy naštěstí nebyly vyhubeny a máte velkou šanci, že narazíte na jejich hejno.

Při plavbě bočními fjordy Bellsundu můžete také prozkoumat tundru, kde se rádi krmí sobi, a skalní svahy, kde se rozmnožují alky malé.

Den 16 - Longyearbyen
Konečně se vrátíme do hlavního města Špicberk, kde vystoupíte z lodi a odvezete si domů neocenitelné vzpomínky na poznané přátele, divokou zvěř a jedinečné arktické dobrodružství.

Stravování: plná penze

Během celé plavby je zajištěna plná penze včetně nápojů (káva,čaj, voda). Ostatní nápoje alkoholické i nalkoholické je možné zakoupit v baru.

Doprava: vlastní

Na přání klienta zajistíme leteckou dopravu do místa nalodění a případně ubytování nebo další program v destinaci.

Ubytování: loď

Hondius je první registrované polární plavidlo třídy 6. Splňuje nejpřísnější bezpečností, ale i ekologické požadavky IMO (International Maritame Organization) pro polární oblasti. Využívává nejmodernější technologie jako LED světla, ekologicky šetrné nátěry a oleje nebo speciální systém optimalizace spotřeby energie. Loď je také vybavena stabilizátory, které zvyšují komfort plavby v polárních oblastech. Toto plavidlo nabízí vysoký komfort pro 170 pasažérů v 80 kabinách a během plavby se o klienty stará 72 osob posádky. Celá jedna paluba je vyhrazena jako přednáškový a pozorovací sál, kde se konají odborné přednášky ve více jazycích. Interier lodě je moderní a útulný a její malá velikost umožňuje velice rychle reagovat na případné změny počasí nebo možné pozorování polární fauny. Hlavním cílem těchto polárních plaveb je pozorování fauny a flóry jak z paluby lodě tak i během výstupů na pevninu, tak i různorodé outdoorové aktivity. Proto je na palubě k dispozici dostatečný počet člunů Zodiac, které slouží k bezpečné přepravě pasažerů na pobřeží. K pohodlnějšímu nástupu a výstupu jsou na lodi dva speciální vchody v úrovni hladiny moře. Hondius je poháněn dvěma motory o výkonu 4200KW s maximální rychlostí 15 uzlů. Na lodi je restaurace / přednášková místnost, bar/pozorovací místnost a otevřené paluby. K dispozici jsou nafukovací čluny k vylodění na pobřeží.

Více informací o lodi m/v Hondius