Atlantic Odyssey, incl. Antarctic Peninsula (m/v Janssonius)

Oceanwide Expeditions

Loď:    m/v Janssonius

Délka:   32 denní plavba

Doprava:      vlastní

Strava:      plná penze

Cena od 270 794 Kč

Cena zahrnuje

 • plavbu dle uvedeného itineráře
 • ubytování na palubě lodě Janssonius ve vybrané kabině
 • stravování na palubě formou plné penze (čaj, káva, voda)
 • exkurze na pevninu včetně plaveb na zodiacích
 • zdarma zapůjčení gumových holínek a sněžnic
 • odborné přednášky na palubě
 • transfer zavazadla na loď z určeného místa (Ushuaia)
 • skupinový transfer přístav - letiště v Ushuai na konci plavby
 • přístavní taxy
 • pojištění organizátora plavby proti úpadku
 • podrobný předjezdový manuál

Cena nezahrnuje

 • doprava do/z místa nalodění, transfery, případný nocleh před/po plavbě
 • v ceně dále není zahrnuto: telefonní a internetové služby, praní prádla, alkohlické i nalkoholické nápoje na baru
 • komplexní cestovní pojištění
 • příplatek za jednolůžkový pokoj (1,7x základní ceny), v případě sdílení kabiny není nutné platit single příplatek ( Twin, Triple a Qudruple kabiny)
 • obvyklé spropitné na konci plavby pro stevardy a další obsluhující personál na palubě (pokyny budou poskytnuty)

Slevy

 • děti do 16 let sleva 40% v kabině s dvěma dospělými osobami ( Superior a Triple)
 • 5% sleva pro klienty na druhé a další plavbě

Výlety

 • Fakultativní výlety je možné rezervovat před odjezdem dle nabídky u konkrétní plavby.
Den 1 - Ushuaia

Vaše cesta začíná tam, kde se svět zastavil: Ushuaia v Argentině, údajně nejjižnější město planety, které se nachází na nejjižnějším cípu Jižní Ameriky. Odpoledne se vydáte na cestu z tohoto malého letoviska na Ohňové zemi - přezdívaného "Konec světa" - a po zbytek večera se budete plavit malebným, horami lemovaným průlivem Beagle.

Den 2 - 3 - Drakeův průliv

Během následujících dvou dnů v Drakeově průlivu okusíte život z pohledu polárníků, kteří se do těchto oblastí vydali jako první: chladný slaný vánek, vlny a možná i velryba plejtvák obrovský, která zvedne sloup mořské spršky. Poté, co minete antarktickou konvergenci - přirozenou hranici Antarktidy, která vzniká při střetu severně proudících studených vod s teplejšími subantarktickými moři - se ocitnete v cirkumantarktické zóně zvlnění. Mění se nejen mořský, ale i ptačí život: Objevuje se řada albatrosů a buřňáků, holubi kapští a fulmary jižní. Pak se poblíž Jižních Shetlandských ostrovů objeví první ledové hory.

Den 4 - 7 - Antarktida

Šedé kamenné vrcholky pokreslené sněhem, věže z rozlámaného modrobílého ledu a dramaticky odlišná divoká příroda pod nimi i nad nimi. Nejprve minete zasněžené Melchiorovy ostrovy a Schollaertův průliv a proplujete mezi Brabantskými a Anverskými ostrovy.

Mezi možná místa, která můžete navštívit, patří např:

Zátoka Wilhelmina - pravděpodobné místo, kde uvidíte krmící se keporkaky. Pokud to podmínky dovolí, můžete se dokonce vydat na plavbu se zodiakem k přízračnému vraku velrybářské lodi Guvernøren, která zde v roce 1915 ztroskotala.

Ostrov Cuverville - Na ostrově Cuverville, který se vypíná mezi ostrovem Rongé a Antarktickým poloostrovem, žije kolonie několika tisíc tučňáků gentoo a také páry hnízdících hnědých huňáčů.

Ostrov Danco - Aktivity se zde mohou zaměřit na tučňáky gentoo, kteří na ostrově hnízdí, a také na tuleně Weddellovy a tuleně krakatice, kteří se mohou vyskytovat v blízkosti.

Přístav Neko Harbour - Přístav Neko Harbour, impozantní krajina mamutích ledovců a nekonečného sněhu, který vyryl vítr, nabízí možnost plavby a přistání na lodi Zodiac, která poskytuje nejbližší výhled na okolní alpské vrcholy.

Rajská zátoka - V těchto rozlehlých, ledem pokrytých vodách můžete absolvovat plavbu se zodiakem, při níž máte velkou šanci spatřit keporkaky a plejtváky. Máte zde také možnost přistát na kontinentu.

Boothovy, Pléneauovy a Petermannovy ostrovy - můžete se plavit Lemaireovým průlivem a hledat tučňáky Adélie a modroočky. Je zde také velká šance, že se setkáte s tuleni leopardími a velrybami keporkaky, plejtváky obrovskými a plejtváky obrovskými. Můžete také navštívit přístav Charcot na ostrově Booth.

Melchiorovy ostrovy - Nádherná krajina bohatá na ledovce. Vyskytují se zde tuleni leopardí, lachtani krakatice a velryby a jsou zde skvělé možnosti pro jízdu na kajaku a potápění.

Vyplouvá se v poledne, v závislosti na podmínkách v Drakeově průlivu.

Den 8 - 9 - Drakeův průliv

Při přeplouvání Drakeova průlivu vás opět přivítá obrovské množství mořských ptáků, které si pamatujeme z průjezdu na jih. Nyní se vám však zdají být o něco známější a vy jim.

Den 10 - Ushuaia

V Ushuaie se k vám připojí noví cestující, než se vydáte zpět přes Beaglův průliv.

Den 11 - 13 - Plavba

Na cestě k Jižní Georgii. Po průjezdu antarktickou konvergencí - přirozenou hranicí Antarktidy, která vzniká střetem severně proudících studených vod s teplejšími subantarktickými moři - se ocitnete v cirkumantarktické vzestupné zóně. Mění se nejen mořský, ale i ptačí život: Objevuje se řada albatrosů a buřňáků, holubi kapští a fulmary jižní.

Den 14 - 16 - Jižní Georgie

Naším dnešním cílem je navštívit některé z nejlepších hnízdišť tučňáků královských na světě. V tomto ročním období máte velkou šanci spatřit tato zvířata hnízdící na vejcích a s mláďaty v jejich blízkosti. Hnízdiště jsou někdy přeplněná, tučňáci cestují na pláž a zpět.

V této oblasti je možné navštívit např:

Salisbury Plain, St. Andrews Bay, Gold Harbour - zde můžete vidět nejen obrovskou kolonii tučňáků královských, ale také tuleně sloní a bezpočet mláďat lachtanů hrajících si v příboji.

Ostrov Prion - na tomto místě můžete pozorovat potulné albatrosy.

Grytviken - Máme také možnost prohlédnout si tuto opuštěnou velrybářskou stanici, kde se po ulicích procházejí tučňáci královští a tuleni sloní se povalují, jako by jim to tu patřilo - protože jim to tu v podstatě patří! Možná zde uvidíte také Muzeum Jižní Georgie a Shackletonův hrob.

Cooperova zátoka - je to skvělé místo pro plavbu se zodiakem a v této zátoce se také nachází hnízdiště tučňáků makarónských. Mohou se zde objevit také tučňáci královští, chvostani a buřňáci obrovští.

Přístav Moltke - Toto malebné místo se nachází v zátoce Royal Bay a nabízí možnost vidět obrovskou kolonii tučňáků královských, která zde žije. V této zátoce se také nacházela astronomická stanice, kde německá expedice na lodi SMS Moltke v roce 1882 pozorovala přechod Venuše.

Den 17 - 20 - Plavba

Příjemný vítr v zádech často doprovází loď při západním větru a na obou stranách antarktické konvergence můžete spatřit velké množství antarktických a subantarktických mořských ptáků. Za příznivých podmínek můžete při cestě na sever pozorovat také změny polohy hvězd.

Den 21 - Plavba

Pokud nám to počasí dovolí, plánujeme se dnes přiblížit k ostrovu Gough a absolvovat plavbu se zodiakem v zátoce Quest Bay. Zde byste mohli spatřit tučňáky severní a subantarktické lachtany. V předchozích letech se nám podařilo obeplout většinu z 33 mil dlouhého obvodu ostrova Gough a prohlédnout si nádhernou krajinu a bohatou faunu této oblasti.

Den 22 - 25 - Tristan da Cunha

Odlehlé ostrovy Tristan da Cunha jsou proslulé bohatou ptačí populací, která zahrnuje tučňáky skalní, několik druhů albatrosů, buřňáky, chaluhy, rybáky a mnoho dalších. Naším cílem v této fázi cesty je navštívit malou osadu na západní straně hlavního ostrova, ale můžeme také přistát v zátoce Seal Bay na jižní straně Tristan da Cunha nebo v Sandy Point na východní straně.

Na těchto úžasných místech se můžete setkat s exotickými živočichy, jako jsou albatrosi žlutonosí a subantarktičtí lachtani, a to vše při průzkumu zřídka navštěvovaného místa. Hodláme také přistát na Nightingale Island a Inaccessible Island, které nabízejí skvělé výhledy na nádherné mořské ptáky od albatrosů žlutonosých až po hnědé kyjatky.

Pro případ špatného počasí jsou na Tristan da Cunha vyhrazeny dva dny, ale nezapomeňte, že naše trasy zde určuje příroda: Od zahájení plavby na lodi Atlantic Odyssey v roce 1998 vedlo nepříznivé počasí ke zrušení 35 % přistání na ostrově Tristan da Cunha. Pokud budeme muset z bezpečnostních důvodů změnit trasu, najdeme vhodné alternativy.

Den 26 - 29 - Plavba

Mořští ptáci a delfíni často sledují naši loď v této oblasti, kde můžete také pozorovat, jak se opět mění souhvězdí. Během plavby se začínají objevovat severní souhvězdí, zatímco Magellanova oblaka klesají nízko k obzoru.

Den 30 - 32 - Svatá Helena

Poté, co přistaneme v Jamestownu na ostrově Svatá Helena, budete mít příležitost vychutnat si místní kulturu, příjemné klima a endemický život ptáků. Můžete navštívit Longwood House, kde ve vyhnanství zemřel Napoleon; pokud se cítíte ambiciózní, můžete se projít po 699 schodech Jákobova žebříku; nebo šnorchlovat na mělčinách u pobřeží a pozorovat množství tropických a subtropických ryb. Plánujeme také navštívit místo, kde anglický astronom Edmond Halley v 17. století pozoroval jižní oblohu a popsal téměř 400 hvězd a jejich souhvězdí.

Upozornění: Máte možnost se vylodit a odletět z Jamestownu domů, pokud budou k dispozici letenky. Večer odletíme na ostrov Ascension a Praia na Kapverdách, kde se můžete rovněž vylodit. Pokud chcete odletět z Praie, nezapomeňte si rezervovat plavbu JNS35-23.
Náš astronomický program

Během výše popsané plavby budeme cestovat po jižní i severní polokouli a shromáždíme se na zadní palubě, abychom pozorovali, jak se mění hvězdy a souhvězdí při cestě na sever. Jižní souhvězdí, jako je Jižní kříž s takzvanou "šperkovnicí" hvězd, budou viditelná, pokud to počasí dovolí. Mohli bychom také spatřit velkou kulovou hvězdokupu Omega Centauri a Magellanova mračna, což jsou "satelitní mračna" naší galaxie, o nichž poprvé informoval portugalský objevitel Ferdinand Magellan v roce 1521.

Stravování: plná penze

Během celé plavby je zajištěna plná penze včetně nápojů (káva,čaj, voda). Ostatní nápoje alkoholické i nalkoholické je možné zakoupit v baru.

Doprava: vlastní

Na přání klienta zajistíme leteckou dopravu do místa nalodění a případně ubytování nebo další program v destinaci.

Ubytování: loď

Janssonius je nejnovější polární plavidlo třídy 6 společnosti Oceanwide Expeditions. Její dokončení je naplánováno na podzim 2021. Splňuje nejpřísnější bezpečností, ale i ekologické požadavky IMO (International Maritame Organization) pro polární oblasti. Využívává nejmodernější technologie jako LED světla, ekologicky šetrné nátěry a oleje nebo speciální systém optimalizace spotřeby energie. Loď je také vybavena stabilizátory, které zvyšují komfort plavby v polárních oblastech. Toto plavidlo nabízí vysoký komfort pro 170 pasažérů v 80 kabinách a během plavby se o klienty stará 72 osob posádky. Celá jedna paluba je vyhrazena jako přednáškový a pozorovací sál, kde se konají odborné přednášky ve více jazycích. Interier lodě je moderní a útulný a její malá velikost umožňuje velice rychle reagovat na případné změny počasí nebo možné pozorování polární fauny. Hlavním cílem těchto polárních plaveb je pozorování fauny a flóry jak z paluby lodě tak i během výstupů na pevninu, tak i různorodé outdoorové aktivity. Proto je na palubě k dispozici dostatečný počet člunů Zodiac, které slouží k bezpečné přepravě pasažerů na pobřeží. K pohodlnějšímu nástupu a výstupu jsou na lodi dva speciální vchody v úrovni hladiny moře. Janssonius je poháněn dvěma motory o výkonu 4200KW s maximální rychlostí 15 uzlů. Plavidlo je pojmenováno po holandském kartografovi Johannesu Janssoniusovi (1588-1664) narozeném v Arnhemu v Holandsku.

Více informací o lodi m/v Janssonius