Atlantic Odyssey, excl. Antarctic Peninsula (m/v Hondius)

Oceanwide Expeditions

Loď:    m/v Hondius

Délka:   23 denní plavba

Doprava:      vlastní

Strava:      plná penze

Cena od 164 472 Kč

Cena zahrnuje

 • plavbu dle uvedeného itineráře
 • ubytování na palubě lodě Hondius ve vybrané kabině
 • stravování na palubě formou plné penze (čaj, káva, voda)
 • exkurze na pevninu včetně plaveb na zodiacích
 • zdarma zapůjčení gumových holínek a sněžnic
 • odborné přednášky na palubě
 • přístavní taxy
 • pojištění organizátora plavby proti úpadku
 • podrobný předjezdový manuál
 • transfer zavazadla na loď z určeného místa
 • skupinový transfer přístav - letiště

Cena nezahrnuje

 • doprava do/z místa nalodění, transfery, případný nocleh před/po plavbě
 • v ceně dále není zahrnuto: telefonní a internetové služby, praní prádla, alkohlické i nalkoholické nápoje na baru
 • komplexní cestovní pojištění
 • příplatek za jednolůžkový pokoj (1,7x základní ceny), v případě sdílení kabiny není nutné platit single příplatek ( Twin, Triple a Qudruple kabiny)
 • obvyklé spropitné na konci plavby pro stevardy a další obsluhující personál na palubě (pokyny budou poskytnuty)

Slevy

 • děti do 16 let sleva 40% v kabině s dvěma dospělými osobami ( Superior a Triple)
 • 5% sleva pro klienty na druhé a další plavbě

Výlety

 • Fakultativní výlety je možné rezervovat před odjezdem dle nabídky u konkrétní plavby.
Den 1 - Ushuaia
Vaše cesta začíná tam, kde se svět zastavil: Ushuaia v Argentině, údajně nejjižnější město planety, které se nachází na nejjižnějším cípu Jižní Ameriky. Odpoledne se z tohoto malého letoviska na Ohňové zemi (přezdívané "Konec světa") vydáme na cestu a po zbytek večera se budeme plavit hornatým průlivem Beagle.

Den 2 - 4 - plavba do Jižní Georgie
Dnes se vydáme na cestu k Jižní Georgii. Poté, co mineme antarktickou konvergenci, což je přirozená hranice, která vzniká při střetu severně proudících studených vod s teplejšími subantarktickými vodami, vstoupíme do cirkumantarktické vzestupné zóny. Mění se nejen mořský život, ale i život ptáků: Objevuje se řada albatrosů a buřňáků, holubi kapští a fulmary jižní. Za jasných nocí můžete pozorovat hvězdy jižní oblohy i Magellanova mračna, malé sousedy naší galaxie.

Den 5 - 7 - Jižní Georgie
Naším dnešním cílem je navštívit některé z nejlepších světových hnízdišť tučňáků královských. V tomto ročním období máte velkou šanci spatřit tato zvířata hnízdící na vejcích a s mláďaty v jejich blízkosti. Hnízdiště jsou někdy přeplněná, tučňáci cestují na pláž a zpět.

V této oblasti je možné navštívit např:

Salisbury Plain, St. Andrews Bay, Gold Harbour - zde můžete vidět nejen obrovskou kolonii tučňáků královských, ale také tuleně sloní a bezpočet mláďat lachtanů hrajících si v příboji.

Ostrov Prion - na tomto místě můžete pozorovat potulné albatrosy.

Grytviken - Máme také možnost prohlédnout si tuto opuštěnou velrybářskou stanici, kde se po ulicích procházejí tučňáci královští a tuleni sloní se povalují, jako by jim to tu patřilo - protože jim to tu v podstatě patří! Možná zde uvidíte také Muzeum Jižní Georgie a Shackletonův hrob.

Cooperova zátoka - je to skvělé místo pro plavbu se zodiakem a v této zátoce se také nachází hnízdiště tučňáků makarónských. Mohou se zde objevit také tučňáci královští, chvostani a buřňáci obrovští.

Přístav Moltke - Toto malebné místo se nachází v zátoce Royal Bay a nabízí možnost vidět obrovskou kolonii tučňáků královských, která zde žije. V této zátoce se také nacházela astronomická stanice, kde německá expedice na lodi SMS Moltke v roce 1882 pozorovala přechod Venuše.

Den 8- 11 - plavba Atlantikem
Příjemný vítr v zádech často doprovází loď při západním větru a na obou stranách antarktické konvergence můžete spatřit velké množství antarktických a subantarktických mořských ptáků. Za příznivých podmínek můžete při cestě na sever pozorovat také změny polohy hvězd.

Den 12 - plavba Atlantským oceánem
Pokud nám to počasí dovolí, plánujeme se dnes přiblížit k ostrovu Gough a absolvovat plavbu se zodiakem v zátoce Quest Bay. Zde byste mohli spatřit tučňáky severní a subantarktické lachtany. V předchozích letech se nám podařilo obeplout většinu z 33 mil dlouhého obvodu ostrova Gough a prohlédnout si nádhernou krajinu a bohatou faunu této oblasti.

Den 13 - 16 - Tristan da Cunha
Odlehlé ostrovy Tristan da Cunha jsou proslulé bohatou ptačí populací, která zahrnuje tučňáky skalní, několik druhů albatrosů, buřňáky, chaluhy, rybáky a mnoho dalších. Naším cílem v této fázi cesty je navštívit malou osadu na západní straně hlavního ostrova, ale můžeme také přistát v zátoce Seal Bay na jižní straně Tristan da Cunha nebo v Sandy Point na východní straně.

Na těchto úžasných místech se můžete setkat s exotickými živočichy, jako jsou albatrosi žlutonosí a subantarktičtí lachtani, a to vše při průzkumu zřídka navštěvovaného místa. Hodláme také přistát na Nightingale Island a Inaccessible Island, které nabízejí skvělé výhledy na nádherné mořské ptáky od albatrosů žlutonosých až po hnědé kyjatky.

Pro případ špatného počasí jsou na Tristan da Cunha vyhrazeny dva dny, ale nezapomeňte, že naše trasy zde určuje příroda: Od zahájení plavby na lodi Atlantic Odyssey v roce 1998 vedlo nepříznivé počasí ke zrušení 35 % přistání na ostrově Tristan da Cunha. Pokud budeme muset z bezpečnostních důvodů změnit trasu, najdeme vhodné alternativy.

Den 17 - 20 - plavba Atlantikem
Mořští ptáci a delfíni často sledují naši loď v této oblasti, kde můžete také pozorovat, jak se opět mění souhvězdí. Během plavby se začínají objevovat severní souhvězdí, zatímco Magellanova oblaka klesají nízko k obzoru.

Den 21 - 23 - Svatá Helena
Po přistání v Jamestownu na ostrově Svatá Helena budete mít příležitost seznámit se s místní kulturou, příjemným klimatem a endemickým ptactvem. Můžete navštívit Longwood House, kde ve vyhnanství zemřel Napoleon; pokud se cítíte ambiciózní, můžete se projít po 699 schodech Jakubova žebříku; nebo šnorchlovat na mělčinách u pobřeží a pozorovat množství tropických a subtropických ryb. Plánujeme také navštívit místo, kde anglický astronom Edmond Halley v 17. století pozoroval jižní oblohu a popsal téměř 400 hvězd a jejich souhvězdí.

Upozornění: Máte možnost se vylodit a odletět z Jamestownu domů, pokud budou k dispozici letenky. Večer odletíme na ostrov Ascension a Praia na Kapverdách, kde se můžete rovněž vylodit. Pokud chcete odletět z Praie, nezapomeňte si rezervovat plavbu HDS35-23.
Náš astronomický program

Během výše popsané plavby budeme cestovat po jižní i severní polokouli a shromáždíme se na zadní palubě, abychom pozorovali, jak se mění hvězdy a souhvězdí při cestě na sever. Jižní souhvězdí, jako je Jižní kříž s takzvanou "šperkovnicí" hvězd, budou viditelná, pokud to počasí dovolí. Možná uvidíme také velkou kulovou hvězdokupu Omega Centauri a Magellanova mračna, což jsou "satelitní mračna" naší galaxie, o nichž poprvé informoval portugalský objevitel Ferdinand Magellan v roce 1521.

V etapě naší plavby na Jižní Georgii plánujeme navštívit přístav Moltke v Královské zátoce. Kromě toho, že se zde nachází velká kolonie tučňáků královských, je to také místo, kde se nachází astronomická stanice, na níž německá expedice na lodi SMS Moltke v roce 1882 pozorovala přechod Venuše. Při plavbě na sever přes Atlantik se nad severovýchodním obzorem objeví nová souhvězdí.

Pokud nám to počasí a čas dovolí, hodláme také vystoupat na kopec na ostrově Svatá Helena, kde anglický astronom Edmond Halley (objevitel Halleyovy komety) v 17. století zkoumal jižní oblohu a popsal téměř 400 hvězd v jejich souhvězdích.

Až přejedeme rovník, všimněte si, že Měsíc vypadá ve svých fázích na jižní polokouli jinak než na severní. Některé z hvězd, které budeme hledat, jako například Epsilon Eridani, mají kolem sebe planety, což může inspirovat diskuse o pravděpodobnosti mimozemského života.

Během dnů strávených na moři nabídneme volitelné workshopy astronomické navigace pomocí sextantů. Počet účastníků těchto fascinujících workshopů je však omezen a je nutná rezervace. Můžete si procvičit výpočet polohy na moři a zároveň se dozvědět o Huygensových hodinách, Mercatorově projekci a dalších souvisejících tématech.

Kromě toho pro vás připravujeme workshop o astrofotografii (rovněž s omezeným počtem účastníků, rezervace nutná), který bude zaměřen na fotografování, které můžete provádět s vlastním vybavením. Na palubě se zaměříme na teoretické základy a techniky zpracování obrazu, protože podmínky na pohybující se lodi s největší pravděpodobností astrofotografii neumožní. Pokud to však počasí a čas dovolí, můžeme si fotografování procvičit na Svaté Heleně.

Stravování: plná penze

Během celé plavby je zajištěna plná penze včetně nápojů (káva,čaj, voda). Ostatní nápoje alkoholické i nalkoholické je možné zakoupit v baru.

Doprava: vlastní

Na přání klienta zajistíme leteckou dopravu do místa nalodění a případně ubytování nebo další program v destinaci.

Ubytování: loď

Hondius je první registrované polární plavidlo třídy 6. Splňuje nejpřísnější bezpečností, ale i ekologické požadavky IMO (International Maritame Organization) pro polární oblasti. Využívává nejmodernější technologie jako LED světla, ekologicky šetrné nátěry a oleje nebo speciální systém optimalizace spotřeby energie. Loď je také vybavena stabilizátory, které zvyšují komfort plavby v polárních oblastech. Toto plavidlo nabízí vysoký komfort pro 170 pasažérů v 80 kabinách a během plavby se o klienty stará 72 osob posádky. Celá jedna paluba je vyhrazena jako přednáškový a pozorovací sál, kde se konají odborné přednášky ve více jazycích. Interier lodě je moderní a útulný a její malá velikost umožňuje velice rychle reagovat na případné změny počasí nebo možné pozorování polární fauny. Hlavním cílem těchto polárních plaveb je pozorování fauny a flóry jak z paluby lodě tak i během výstupů na pevninu, tak i různorodé outdoorové aktivity. Proto je na palubě k dispozici dostatečný počet člunů Zodiac, které slouží k bezpečné přepravě pasažerů na pobřeží. K pohodlnějšímu nástupu a výstupu jsou na lodi dva speciální vchody v úrovni hladiny moře. Hondius je poháněn dvěma motory o výkonu 4200KW s maximální rychlostí 15 uzlů. Na lodi je restaurace / přednášková místnost, bar/pozorovací místnost a otevřené paluby. K dispozici jsou nafukovací čluny k vylodění na pobřeží.

Více informací o lodi m/v Hondius