Na základě doporučení IAATO operátoři polárních plaveb, se kterými aktuálně spolupracujeme, nebudou momentálně umožňovat nalodění osobám, které přicestovali z pevninské Číny během 14 dnů před dnem vyplutí. O dalších opatřeních Vás budeme průběžně informovat.