South Georgia Grand Tour (m/v Janssonius)

Délka:   20 denní zájezd

doprava:      vlastní

ubytování:      loď / jachta

strava:      plná penze

Cena zahrnuje

 • plavbu dle uvedeného itineráře
 • ubytování na palubě lodě Janssonius ve vybrané kabině
 • stravování na palubě formou plné penze (čaj, káva, voda)
 • exkurze na pevninu včetně plaveb na zodiacích
 • zdarma zapůjčení gumových holínek a sněžnic
 • odborné přednášky na palubě
 • transfer zavazadla na loď z určeného místa (Ushuaia)
 • skupinový transfer přístav - letiště v Ushuai na konci plavby
 • přístavní taxy
 • pojištění organizátora plavby proti úpadku
 • podrobný předjezdový manuál

Cena nezahrnuje

 • doprava do/z místa nalodění, transfery, případný nocleh před/po plavbě
 • v ceně dále není zahrnuto: telefonní a internetové služby, praní prádla, alkohlické i nalkoholické nápoje na baru
 • komplexní cestovní pojištění
 • příplatek za jednolůžkový pokoj (1,7x základní ceny), v případě sdílení kabiny není nutné platit single příplatek ( Twin, Triple a Qudruple kabiny)

Slevy

 • děti do 16 let sleva 40% v kabině s dvěma dospělými osobami ( Superior a Triple)
 • 5% sleva pro klienty na druhé a další plavbě

Výlety

 • Fakultativní výlety je možné rezervovat před odjezdem dle nabídky u konkrétní plavby.
Vědecký tábor Basecamp

Naše aktivity v rámci Science Basecampu jsou zaměřené na poznávání polární vědy. Během tohoto vzrušujícího programu se rozdělíte do skupin a zúčastníte se různých výzkumných aktivit pod vedením našich vědců-průvodců.

Jedna skupina může sbírat různé vzorky z přírody, jiná může provádět pozorování nedalekých ledovců a další může studovat skalní útvary.

Den 1 - Puerto Madryn

Odpoledne vyplujete z Puerto Madryn, vaše příď směřuje k Falklandským ostrovům. Golfo Nuevo je proslulé tím, že sem zavítají velryby jižní, takže máte velkou šanci, že při plavbě na otevřený oceán nějakou zahlédnete.

Den 2 - 3 - Plavba

Přestože jste nyní na moři, málokdy zde zažijete osamělou chvíli. Za lodí na jihovýchod se vydává několik druhů ptáků, například albatrosi, buřňáci, střihavky a potápky.

Den 4 - 5 - Falklandy

Falklandské ostrovy nabízejí množství volně žijících živočichů, ke kterým se lze snadno přiblížit, i když vždy doporučujeme opatrnost. Tyto ostrovy jsou do značné míry neznámým skvostem, dějištěm války mezi Velkou Británií a Argentinou v roce 1982. Žijí zde nejen různé druhy ptáků, ale je velká šance, že v okolních vodách uvidíte delfíny Pealeovy i Commersonovy.

Během tohoto úseku plavby se zaměříme na návštěvu následujících dvou míst:

Steeple Jason - Steeple Jason je domovem největší kolonie albatrosů černohnědých na světě (zhruba 113 000 jedinců) a je to divoký a zřídka navštěvovaný ostrov bičovaný větrem a vlnami. Cestu sem určuje počasí a vlnobití.

Ostrov mršin - navzdory svému názvu je tento ostrov příjemně prostý hlodavců, a tudíž bohatý na ptactvo a mnoho endemických druhů. Žije zde vše od hnízdících tučňáků magellanských a žentourů až po četné bahňáky a vrubozobé ptáky (včetně kvíčal Cobbových a brkoslavů).

Další lokality, které můžeme nabídnout jako alternativu:

Na ostrově Saunders Island můžete pozorovat albatrosa černohnědého a jeho někdy neohrabané přistání, dále hnízdící tučňáky císařské a tučňáky skalní. Vyskytují se zde také tučňáci královští, tučňáci magellanští a tučňáci gentoo.

Ostrov Westpoint - Po přistání v malé zátoce poblíž ostrovního domu se budete moci projít po trsech trávy a u hojné hnízdní kolonie albatrosů černobradých, kde žijí po boku tučňáků skalních.

Zátoka Grave Cove - hnízdí zde tučňáci gentoo a jsou zde vynikající možnosti pro pěší turistiku s možností vychutnat si krajinu a divokou přírodu, kterou ostrovy nabízejí.

Den 6 - 7 - Plavba

Cestou na Jižní Georgii nyní překračujete antarktickou konvergenci. Během několika hodin se výrazně ochladí a díky srážkám vodních sloupců vystoupí na hladinu moře výživná voda. Tento jev přiláká do blízkosti lodi množství mořských ptáků, včetně několika druhů albatrosů, střihavek, buřňáků, prion a chaluh.

Den 8 - 14 - Jižní Georgie

Dnes dorazíte na první místo aktivity na Jižní Georgii. Mějte prosím na paměti, že povětrnostní podmínky v této oblasti mohou být náročné a do značné míry diktují program.

Mezi místa, která můžete navštívit, patří např:

Ostrov Prion - domov albatrosů velkých. Mláďata albatrosů potulných z předchozího léta jsou téměř připravena k vylétnutí a dospělí jedinci po roce a půl stráveném na moři vyhledávají své staré partnery.

Salisbury Plain, St Andrews Bay, Gold Harbour - Na těchto místech se nacházejí nejen tři největší kolonie tučňáků královských v Jižní Georgii, ale také tři největší světové pláže pro rozmnožování rypoušů jižních. Pouze v tomto ročním období vrcholí jejich rozmnožovací cyklus. Sledujte čtyřtunové býky, kteří neustále bdí (a občas se perou) nad teritorii, kde desítky samic právě porodily nebo se chystají porodit. V období rozmnožování (prosinec - leden) zde můžete spatřit také značné množství lachtanů antarktických.

Zátoka Fortuna - Nádherná výplavová rovina z ledovce Fortuna je domovem velkého počtu tučňáků královských a tuleňů. Možná budete mít možnost sledovat poslední úsek Shackletonovy cesty do opuštěné velrybářské vesnice Stromness. Tato cesta protíná horský průsmyk za Shackletonovým vodopádem, a protože je terén částečně bažinatý, připravte se na překonání několika malých potoků.

Leith Harbour, Stromness, Husvik - tato místa nám připomínají rozsah velrybářského průmyslu na počátku 20. století. Hnízdí a pelichají zde tuleni sloní a kožešinoví. Místa přistání obývají také tučňáci gentoo. Zejména v oblasti Husviku lze pozorovat priony antarktické a potápivé buřňáky jihogeorgijské.

Grytviken - V této opuštěné velrybářské stanici se po ulicích procházejí tučňáci královští a tuleni sloní se povalují, jako by jim to tu patřilo - protože jim to tu v podstatě patří. Možná zde uvidíte Muzeum Jižní Georgie a také Shackletonův hrob.

Cobblers Cove, Godthul - V Cobblers Cove se vydáme na Rookery Point, abychom viděli tučňáky makarónské. Podél pobřeží hnízdí albatrosi světloplaší a pozorovat lze i buřňáky obrovské. Godthul (norsky "dobrá zátoka") byl pojmenován norskými velrybáři a lovci tuleňů a jeho pozůstatky, například kosti, lze stále nalézt podél pobřeží. Pláže jsou domovem tučňáků gentoo a tuleňů.

Royal Bay (Moltke Harbour, Will Point a Brisbane Point) - přístav Moltke v Royal Bay pojmenovala německá expedice Mezinárodní polární rok 1882 a některé pozůstatky jejich obydlí jsou stále patrné. Scenérie Royal Bay je nádherná, tmavé písečné pláže, následují zelené barvy chomáčů a nakonec dominuje sněhem a ledem pokrytý Rossův ledovec. Royal Bay je jednou z největrnějších zátok na ostrově, plavba se zodiakem je velkolepá. Žije zde přibližně 30 000 párů tučňáků královských.

Cooperova zátoka - nabízí největší populaci tučňáků kýlnatých a vyskytují se zde i tučňáci gentoo a také tučňáci makarónští. Spatřit lze také rybáky antarktické, buřňáky běločelé, modrooké a albatrosy světloprsté.

Drygalský fjord - nabízí úchvatné scenérie, když lodě proplouvají úzkým fjordem, s asi 2 km vysokými vrcholky hor v těsné blízkosti.

Annenkův ostrov - kolem Pickersgillových ostrovů se dostaneme na zřídka navštěvovaný Annenkův ostrov, který poprvé objevil James Cook v roce 1775 a který byl později přejmenován ruskou expedicí Fabiana von Bellingshausena v roce 1819. Skalnatý terén s řadou hřebenů, vrcholů a kopců, kde byly nalezeny i zkameněliny.

Zátoka krále Haakona - britský badatel Ernest Shackleton dosáhl zátoky krále Haakona během své cesty dlouhé 800 námořních mil na otevřeném člunu "James Caird" ze Sloního ostrova. Odtud přeplul do Stromness, aby požádal o pomoc při záchraně své výpravy na Sloním ostrově poté, co opustili Weddellovo moře, kde jejich loď rozdrtil led. Na plážích převládají tuleni sloní. Pozorovatelé ptáků budou vyhlížet dudky jihogeorgijské, priony antarktické a také potápky a modré buřňáky.

Den 15 - 19 - Plavba

Na této trase se může vyskytovat mořský led, k dalším mořským ptákům, jako jsou albatrosi a buřňáci, kteří sledují loď, by se mohli přidat chaluhy jižní a sněžní. Nakonec dorazíme do Drakeova průlivu a opět vás přivítá obrovské množství mořských ptáků, které si pamatujeme z průjezdu na jih.

Den 20 - Ushuaia

Připlujete a vylodíte se v Ushuaie, která je obecně považována za nejjižnější město na světě. Nachází se na souostroví Ohňová země, kterému se přezdívá "konec světa". Ale i přes tuto zastávku s vámi bohatství vzpomínek, které jste si na antarktické expedici vytvořili, bude cestovat všude, kde vás čeká další dobrodružství.

Stravování: plná penze

Během celé plavby je zajištěna plná penze včetně nápojů (káva,čaj, voda). Ostatní nápoje alkoholické i nalkoholické je možné zakoupit v baru.

Doprava: vlastní

Na přání klienta zajistíme leteckou dopravu do místa nalodění a případně ubytování nebo další program v destinaci.

Ubytování: loď

Janssonius je nejnovější polární plavidlo třídy 6 společnosti Oceanwide Expeditions. Její dokončení je naplánováno na podzim 2021. Splňuje nejpřísnější bezpečností, ale i ekologické požadavky IMO (International Maritame Organization) pro polární oblasti. Využívává nejmodernější technologie jako LED světla, ekologicky šetrné nátěry a oleje nebo speciální systém optimalizace spotřeby energie. Loď je také vybavena stabilizátory, které zvyšují komfort plavby v polárních oblastech.Toto plavidlo nabízí vysoký komfort pro 170 pasažérů v 80 kabinách a během plavby se o klienty stará 72 osob posádky. Celá jedna paluba je vyhrazena jako přednáškový a pozorovací sál, kde se konají odborné přednášky ve více jazycích. Interier lodě je moderní a útulný a její malá velikost umožňuje velice rychle reagovat na případné změny počasí nebo možné pozorování polární fauny. Hlavním cílem těchto polárních plaveb je pozorování fauny a flóry jak z paluby lodě tak i během výstupů na pevninu, tak i různorodé outdoorové aktivity. Proto je na palubě k dispozici dostatečný počet člunů Zodiac, které slouží k bezpečné přepravě pasažerů na pobřeží. K pohodlnějšímu nástupu a výstupu jsou na lodi dva speciální vchody v úrovni hladiny moře. Hondius je poháněn dvěma motory o výkonu 4200KW s maximální rychlostí 15 uzlů.Plavidlo je pojmenováno po holandském kartografovi Johannesu Janssoniusovi (1588-1664) narozeném v Arnhemu v Holandsku.Na lodi je restaurace / přednášková místnost, bar/pozorovací místnost a otevřené paluby. K dispozici jsou nafukovací čluny k vylodění na pobřeží.Technické údaje plavidla:

Třída: Polar Class 6 (1A-Super)

Délka: 107,6 metrů

Šířka: 17,6 metrů

Ponor: 5,3 metrů

Tonáž: 5590 t

Kapacita: 170 pasažérů

Kabiny: 80 (6 Grand Suite s balkónem, 8 Junior Suite, 11 Twin Deluxe, 14 Twin s oknem, 27 Twin s okénkem, 2 Triple s okénkem, 4 Quadruple s okénkem)

Rychlost: 15 uzlů

Posádka: 72

Registrace: Nizozemí

Vyrobeno: 2021