Atlantic Odyssey, incl. Antarctic Peninsula (m/v Hondius)

Délka:   36 denní zájezd

doprava:      vlastní

ubytování:      loď / jachta

strava:      plná penze

Cena zahrnuje

 • plavbu dle uvedeného itineráře
 • ubytování na palubě lodě Hondius ve vybrané kabině
 • stravování na palubě formou plné penze (čaj, káva, voda)
 • exkurze na pevninu včetně plaveb na zodiacích
 • zdarma zapůjčení gumových holínek a sněžnic
 • odborné přednášky na palubě
 • transfer zavazadla na loď z určeného místa (Ushuaia)
 • skupinový transfer přístav - letiště v Ushuai na konci plavby
 • přístavní taxy
 • pojištění organizátora plavby proti úpadku
 • podrobný předjezdový manuál

Cena nezahrnuje

 • doprava do/z místa nalodění, transfery, případný nocleh před/po plavbě
 • v ceně dále není zahrnuto: telefonní a internetové služby, praní prádla, alkohlické i nalkoholické nápoje na baru
 • komplexní cestovní pojištění
 • příplatek za jednolůžkový pokoj (1,7x základní ceny), v případě sdílení kabiny není nutné platit single příplatek ( Twin, Triple a Qudruple kabiny)

Slevy

 • děti do 16 let sleva 40% v kabině s dvěma dospělými osobami ( Superior a Triple)
 • 5% sleva pro klienty na druhé a další plavbě

Výlety

 • Fakultativní výlety je možné rezervovat před odjezdem dle nabídky u konkrétní plavby.
Den 1

Vaše cesta začíná tam, kde svět končí. Argentinská Ushuaia, údajně nejjižnější město planety, se nachází na nejjižnějším cípu Jižní Ameriky. Odpoledne se z tohoto malého letoviska na Ohňové zemi, kterému se přezdívá "konec světa", vydáte na cestu a po zbytek večera se budete plavit horami lemovaným průlivem Beagle.

Den 2 - 3

Během následujících dvou dnů plavby Drakeovým průlivem si užijete stejné zážitky jako velcí polárníci, kteří tyto oblasti mapovali jako první: chladný slaný vítr, vlnící se moře a možná i plejtváka obrovského chrlícího mořskou vodu. Po průjezdu antarktickou konvergencí - přirozenou hranicí Antarktidy, která vzniká střetem severně proudících studených vod s teplejšími subantarktickými moři - se ocitnete v cirkumantarktické zóně vzdouvání. Mění se nejen mořský, ale i ptačí život. Mezi ptáky, které můžete spatřit, patří albatrosi potulní, albatrosi šedohlaví, albatrosi černohlaví, albatrosi světlí, holubi hřivnáči, buřňáci jižní, buřňáci Wilsonovi, buřňáci modří a buřňáci antarktičtí.

Den 4 - 5

Šedé kamenné vrcholky načrtnuté sněhem, věže z rozlámaného modrobílého ledu a dramaticky odlišná divoká příroda pod nimi i nad nimi. Nejprve minete zasněžené Melchiorovy ostrovy a Schollaertův průliv a proplujete mezi Brabantskými a Anverskými ostrovy.

Plánovaná trasa vašeho antarktického dobrodružství zahrnuje:

Ostrov Cuverville - malý srázný ostrov ležící mezi horami Antarktického poloostrova a ostrovem Rongé je domovem velké kolonie tučňáků gentoo a hnízdících párů hnědých huňáčů.

Přístav Neko - Přístav Neko, který je impozantní krajinou mamutích ledovců a nekonečného sněhu vyřezávaného větrem, nabízí možnost plavby a vylodění na lodi Zodiac, která poskytuje nejbližší výhled na okolní alpské vrcholy.

Rajská zátoka - V těchto rozlehlých, ledem pokrytých vodách můžete absolvovat plavbu lodí Zodiac a poté se vydat na plavbu do průlivu Lemaire.

Den 6 - 8

Po pohodlné noci strávené plavbou se probudíte mezi mnoha ostrovy jižně od Lemaire Channel. Nyní se nacházíte v blízkosti antarktického kruhu. V tomto bodě je možná plavba přes příznačně pojmenovaný Gullet - úzký, ale malebný průliv mezi ostrovem Adelaide a antarktickým kontinentem, pokud není led příliš hustý. Tuto oblast můžete prozkoumat z přídě lodi, čímž získáte co nejtěsnější kontakt s polárním terénem při cestě na jih.

Po cestě můžete navštívit následující místa:

Ostrov Pourquoi Pas - tento ostrov, pojmenovaný podle lodi slavného francouzského objevitele Jeana-Baptisty Charcota, můžete obeplout. Tato lokalita je známá svými úzkými fjordy a vysokými, ledovci přeplněnými horami.

Ostrov Podkova - Na tomto místě se nachází bývalá britská základna Y, pozůstatek z 50. let 20. století, která je nyní bez posádky, i když je stále vybavena téměř veškerou technikou, kterou měla v době své služby.

Ostrov Stonington - Na tomto ostrově se nachází bývalá americká základna East Base a britská základna E, která byla obsazena až do roku 1975, a představuje nejjižnější místo přistání na této cestě - 68° jižní šířky. Pokud se zde podaří přistát, vaše cesta se poté stočí opět na sever, a to přes kanál Gunnel.

Zátoka Hanusse - Vychutnejte si roztroušené ledové hory v této malebné zátoce, která nabízí dobrou možnost spatřit velryby.

Den 6 - 8

Můžete se vydat na cestu kolem západní strany ostrova Adelaide a dojet do zátoky Marguerite Bay. Pokud by ledové podmínky neumožňovaly ani tento přístup, můžete v programu pokračovat průzkumem Antarktického poloostrova v úžinách Penola a Gerlache a jejich okolí.

Den 9 - 11

Opět se nacházíte v blízkosti antarktického kruhu a proplouváte na sever mezi nesčetnými ledovými krami v oblasti Crystal Sound. Je pravděpodobné, že spatříte keporkaky, a vaše přiblížení k Rybím ostrovům nabízí možnost plavby se zodiakem nebo dokonce přistání. Ať už je to jakkoli, výhledy v této oblasti se nedají srovnat. Mezi nedalekými bergami se také mohou shromažďovat další tučňáci Adélie. Petermannovy a Pléneauovy ostrovy nabízejí velkou rozmanitost ptačí fauny spolu s možností plavby se Zodiakem mezi ledovými horami, které jsou velmi oblíbené mezi tuleni leopardími a tuleni krakaticemi. Vyskytují se zde také plejtváci malí, keporkaci a tučňáci gentoo.

Podmínky na Drakeově průlivu určují přesný čas vyplutí.

Den 12 - 13

Vaše zpáteční cesta zdaleka není osamělá. Při přeplouvání Drakeova průlivu vás opět přivítá obrovské množství mořských ptáků, které si pamatujeme z průjezdu na jih. Teď se vám však zdají být o něco známější a vy jim.

Den 14

V Ushuaie se k vám připojí noví cestující, než se vydáte zpět přes kanál Beagle.

Den 15 - 17

Řada druhů albatrosů a buřňáků následuje vaši loď směrem na východ přes antarktickou vzestupnou zónu k Jižní Georgii.

Den 18 - 20

V plánu je navštívit některé z nejlepších světových hnízdišť tučňáků královských. V tomto ročním období máte velkou šanci vidět tato zvířata hnízdící na vejcích, jejich mláďata v blízkosti. Hnízdiště jsou přeplněná, na pláž a z pláže se brodí v hodinové špičce.

Možné návštěvy zahrnují:

Salisbury Plain, St. Andrews Bay, Gold Harbour - zde uvidíte nejen obrovskou kolonii tučňáků královských, ale také tuleně sloní a bezpočet mláďat lachtanů hrajících si v příboji.

Ostrov Prion - Tato lokalita je na začátku hnízdní sezóny albatrosů potulných (20. listopadu - 7. ledna) uzavřena. Od ledna si dospělí hnízdící jedinci našli své partnerky a sedí na vejcích nebo kojí mláďata. Vychutnejte si svědectví o laskavé povaze těchto zvířat, která mají největší rozpětí křídel ze všech ptáků na světě.

Grytviken - Máte možnost prohlédnout si tuto opuštěnou velrybářskou stanici, kde se nyní po ulicích procházejí tučňáci královští a tuleni sloní se povalují, jako by jim to tu patřilo - protože jim to tu prostě patří. Můžete si také prohlédnout Muzeum Jižní Georgie a Shackletonův hrob.

Cooperova zátoka - skvělé místo pro plavbu se zodiakem, v této zátoce se také nachází hnízdiště tučňáků makarónských. Mohou se zde objevit také tučňáci královští, chvostani a buřňáci obrovští.

Den 21 - 24

Příjemný vítr v zádech často doprovází loď při západním větru a na obou stranách konvergence poletuje obrovské množství antarktických a subantarktických mořských ptáků.

Den 25

Nejprve se přiblížíte k ostrovu Gough, abyste se za příznivého počasí vydali na plavbu se zodiakem do zátoky Quest. Často jsou zde k vidění tučňáci severní a subantarktičtí lachtani. V předchozích letech bylo možné s lodí obeplout celý ostrov až na čtyři míle z jeho 33mílového obvodu a vychutnat si zdejší scenérie a bezkonkurenčně bohatou faunu a flóru.

Den 26 - 29

Tyto ostrovy jsou proslulé svou ptačí populací, která zahrnuje tučňáky skalní, několik druhů albatrosů, buřňáky, chaluhy, rybáky a mnoho dalších. Vaším cílem je navštívit osadu na západní straně hlavního ostrova tohoto souostroví, ale plánované čtyři dny nám zde mohou umožnit také přistání v zátoce Seal Bay na jižní straně nebo případně v Sandy Point na východní straně Tristan da Cunha.

Zde se můžeme setkat s volně žijícími živočichy, jako jsou albatrosi žlutonosí a subantarktičtí lachtani, a jinak prozkoumat velmi zřídka navštěvované místo. Naším cílem je přistát na Slavíkově a Nepřístupném ostrově, kde se nám naskytne pohled na mořské ptáky od albatrosů žlutonosých až po hnědé kyjatky.

Pro případ špatného počasí jsou vyhrazeny dva dny, ale nezapomeňte, že zde itinerář určuje příroda: Od zahájení plavby na lodi Atlantic Odyssey v roce 1998 vedlo nepříznivé počasí ke zrušení 35 % vylodění na ostrově Tristan da Cunha. Není to nemožné, ale je to obtížné.

Den 30 - 33

Mořští ptáci a delfíni, kteří jsou původními obyvateli této oblasti, často následují plavidlo.

Den 34 - 36

Po přistání v Jamestownu máte mnoho příležitostí vychutnat si místní kulturu, příjemné klima a endemické ptáky tohoto odlehlého ostrova. Jednou z takových aktivit je návštěva Longwood House, kde zemřel Napoleon ve vyhnanství. Máte také možnost prozkoumat ostrov na vlastní pěst - a šnorchlovat na mělčinách a pozorovat množství tropických a subtropických ryb.

Odtud je možné vylodění a odlet do Evropy.

Večer loď odplouvá na ostrov Ascension a do Praie na Kapverdských ostrovech, kde můžete rovněž vystoupit.
Nezapomeňte si rezervovat plavbu HDS33-22, abyste stihli odlet z Praie.


Stravování: plná penze

Během celé plavby je zajištěna plná penze včetně nápojů (káva,čaj, voda). Ostatní nápoje alkoholické i nalkoholické je možné zakoupit v baru.

Doprava: vlastní

Na přání klienta zajistíme leteckou dopravu do místa nalodění a případně ubytování nebo další program v destinaci.

Ubytování: loď

Hondius je první registrované polární plavidlo třídy 6. Splňuje nejpřísnější bezpečností, ale i ekologické požadavky IMO (International Maritame Organization) pro polární oblasti. Využívává nejmodernější technologie jako LED světla, ekologicky šetrné nátěry a oleje nebo speciální systém optimalizace spotřeby energie. Loď je také vybavena stabilizátory, které zvyšují komfort plavby v polárních oblastech.Toto plavidlo nabízí vysoký komfort pro 170 pasažérů v 80 kabinách a během plavby se o klienty stará 72 osob posádky. Celá jedna paluba je vyhrazena jako přednáškový a pozorovací sál, kde se konají odborné přednášky ve více jazycích. Interier lodě je moderní a útulný a její malá velikost umožňuje velice rychle reagovat na případné změny počasí nebo možné pozorování polární fauny. Hlavním cílem těchto polárních plaveb je pozorování fauny a flóry jak z paluby lodě tak i během výstupů na pevninu, tak i různorodé outdoorové aktivity. Proto je na palubě k dispozici dostatečný počet člunů Zodiac, které slouží k bezpečné přepravě pasažerů na pobřeží. K pohodlnějšímu nástupu a výstupu jsou na lodi dva speciální vchody v úrovni hladiny moře. Hondius je poháněn dvěma motory o výkonu 4200KW s maximální rychlostí 15 uzlů.Na lodi je restaurace / přednášková místnost, bar/pozorovací místnost a otevřené paluby. K dispozici jsou nafukovací čluny k vylodění na pobřeží.Technické údaje plavidla:
 • Třída: Polar Class 6 (1A-Super)

 • Délka: 107,6 metrů

 • Šířka: 17,6 metrů

 • Ponor: 5,3 metrů

 • Tonáž: 5590 t

 • Kapacita: 170 pasažérů

 • Kabiny: 80 (6 Grand Suite s balkónem, 8 Junior Suite, 11 Twin Deluxe, 14 Twin s oknem, 27 Twin s okénkem, 2 Triple s okénkem, 4 Quadruple s okénkem)

 • Rychlost: 15 uzlů

 • Posádka: 72

 • Registrace: Nizozemí

 • Vyrobeno: 2019