Na Antarktidu se dostene buď na lodi, obvykle z argentinského přístavu Ushuaia nebo letecky. Obě varianty zahrnují určitou míru nejistoty, ale pouze jedna je výrazně pohodlnější.

Plavba obvykle trvá cca 50 hodin a je nutné překonat Draekův průliv. Letecká doprava Punta Arenas - King George Island trvá cca 2 hodiny. Většina lidí si je vědoma rizika špatného počasí, ale dlouhodobé statistiky ukazují, že letecká doprava je velice přesná a spolehlivá.

Společnost Antarctica21 k březnu 2020 uskutečnila 225 letů. Z toho
179 letů bylo uskutečněno v naplánovaný den odletu
9 letů o den dříve
27 letů s jenodenní zpožděním
8 letů s dvoudenním zpožděním
1 let s třídenním zpožděním
1 let se čtyřdenním zpožděním

Pouze jedinkrát za období 17 let se nemohl uskutečnit let na Antarktidu a pouze jedinkrát se museli klienti vracet na kontinent Jižní Ameriky na lodi místo letecky.

Společnost má samozřejmě pro případ nepříznivých klimatických podmínek vypracovaný tzv. Pohotovostní plán. Ten přesně stanoví postup a náhradní program v případě nemožnosti odletu. Pokud by nedošlo k uskutečnění letu ani během čtvrtého dne, pak společnost klientům vrací plnou částku za plavbu.